Marijana & Marko 4 / 5

Ob pišu in vseh snežnih kristalih v zraku je sonce dobesedno eksplodiralo.