Marijana & Marko 3 / 16

Na glavnem grebenu Karnijcev = na meji med A in I.