Marijana & Marko 16 / 19

Desni (= normalni) izstop Jugove grape.