Marijana & Marko 10 / 10

Sumljive snežne razmere in obrat na višini začetka Gamsjih polic, 2000+ m. Levo zgoraj Viš.