Marijana & Marko 2 / 10

Nad žlebom se odkrivajo vršne špice Velikega Nabojsa.