Marijana & Marko 7 / 8

Detajl: Škrlatica je glavna.