Marijana & Marko 7 / 13

...se je treba malo potruditi.