Marijana & Marko 4 / 8

Najvišji vrh grebena, Torkofel.