Marijana & Marko 2 / 8

Na začetku grebena Jauken.