Marijana & Marko 4 / 21

...skinnyji in podobni objekti.