Marijana & Marko 8 / 53

'Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš'.