Marijana & Marko 13 / 16

Vrh Žlebi z Velike Babe. Smučali smo z desnega vrha desno dol na ramo in po pobočju do sedla Med Baban. Do tja je glede na pogled možen tudi bolj zanimiv spust z glavnega vrha Žlebi na Z, izpostavljeni strani grebena.