Marijana & Marko 42 / 47

Spust po idealni podlagi proti sedlu pred Krivim robom.