Marijana & Marko 18 / 31

Na vršnem grebenu Divje koze, kjer sva nevarno opast predelala v udobno smučarsko poličko.