Marijana & Marko 10 / 17

Na prečnici nad lijakom, proti osrednji grapi.