Marijana & Marko 1 / 17

Nad planino Krni dol. Špik nad Špranjo, Forca de la Val, Nižnji vrhi