Marijana & Marko 3 / 4

Detajl: Ojstrica, Planjava.