Marijana & Marko 7 / 19

'Oblački pohajački' nad Karnijskimi Alpami.