Marijana & Marko 4 / 13

Vizualna naslada, 'čudno' poležane trave.