Marijana & Marko 1 / 3

Cesta z Ljubelja na Zelenico je navkljub grušču letos v celoti prevozna.