Marijana & Marko 9 / 24

Temu se baje reče diagonalna kompozicija... ;)