Marijana & Marko 3 / 29

Nad uvodno prečnico. 'Desno-desna' varianta, desno od stolpa.