Marijana & Marko 29 / 29

Razor, S stena, Kugyjeva smer (VI, 600 m), 8.5.2008. Kamera Jaka Ortar, montaža Anže Čokl, produkcija freeapproved.com.