Marijana & Marko 16 / 36

Izstop iz grape, z razbitjem opasti.