Marijana & Marko 4 / 6

...snegu lahko tudi zabavno, pred tem pa ob potiskanju prav duhamorno.