Marijana & Marko 7 / 24

'Šraufanje' na vrhu Slatnika.