Marijana & Marko 12 / 24

Prečnica pod Kontnim vrhom, 'edino' daljše vozno mesto proti Črni prsti.