Marijana & Marko 4 / 58

Javor (Lavara) in Lopič (Plauris), najzahodnejša vrhova Julijskih Alp.