Marijana & Marko 9 / 13

Po grebenu čez Kregovnik v Belico.