Marijana & Marko 2 / 26

Ugankarski smerokaz, ki sva ga razrešila s PP (poskus in pomoč). Sicer je dejansko Velika Poljana na levi, Mala pa na desni; levo za peš, desno za traktor.