Marijana & Marko 2 / 6

Marijanci je šla vožnja po mulatjeri odlično od ('polomljenih') nog.