Marijana & Marko 42 / 45

Po kapljanju, soncu, megli, dežju, soncu, kapljanju in spet soncu nam je s čarobno predstavo postregla žareča mavrica, ki se je počasi dobesedno prelila iz Zajzer v Mrzle vode.