Marijana & Marko 29 / 33

Spust v škrbino s stolpa tik pod vrhom.