Marijana & Marko 49 / 75

Sedlo za Buljmo (1400+ m), kjer se odpre pogled na globoko modrino.