Marijana & Marko 29 / 75

Na najvišji točki Premužićeve staze, 1630 m.