Marijana & Marko 18 / 75

Osli pri PD Zavižan (1590 m).