Marijana & Marko 18 / 30

Najtežji odsek od Turskih vrat do stika s cesto (250 vm) ni v celoti vozen.