Marijana & Marko 12 / 12

Do kamor nese oko, samo 'štenge'. Zaključek tresenja je na višini 50 m.