Marijana & Marko 26 / 45

Podobnih čudnih mest je na Gamsovem robu v izobilju.