Marijana & Marko 23 / 45

Za oprimke vzorno služi polička s 'šaflastim' robom.