Marijana & Marko 20 / 45

...in na njej. Pogled na vršni crescendo.