Marijana & Marko 2 / 45

Povečava, Gamsov rob. Na levi navpična stena Koritniškega Malega Mangarta.