Marijana & Marko 30 / 45

Rabeljsko jezero in rabelj (= Kraljeva špica).