Marijana & Marko 17 / 22

Široka Tegoška gora, Z vrh - Pungartska gora.