Marijana & Marko 18 / 42

...Zato po ozki laštici rajši v navpično ruševje ('rušnata' II).