Marijana & Marko 38 / 56

Z Velikega Bedinjega vrha, pogled nazaj (najvišji je Briceljk)...