Marijana & Marko 6 / 24

Napredek ali degradacija?
Takole danes izgleda še do včeraj 'neokrnjena' narava, ker je bil pač na voljo denar iz evropskih strukturnih skladov, za katerega se ne ve prav dobro, kaj točno bi z njim. Izvirni greh leži na ARSO, ki je sploh odobril graditev vlake na planino Svečica. Dodatno so izvrševalci del grobo kršili več pogojev naravovarstvenega soglasja. Vlaka nikjer ne bi smela biti širša od 3 m, v zgornjem delu, ki je zaščiteno območje Nature 2000, pa le 2 m. Zadnji del vlake bi moral biti v celoti zatravljen in na voljo le manjšim traktorjem. Prav tako bi morale biti brežine v celoti zatravljene oziroma naravno zavarovane pred erozijo. Tudi odvečnega materiala ne bi smeli odrivati navzdol po brežinah.

In kakšno je stanje danes? JEBI GA!
Cesta (nikakor ne vlaka!) je v zgornjem delu enakomerno široka 4 m, zatravljena ni, še več - odpadni material so enostavno porinili navzdol po brežinah. Lani sem podal prijavo na ARSO oziroma na inšpektorat, odgovora nisem dočakal. Planina Svečica je danes žal dostopna vsakemu 'kretenu' s terencem (glej na sliki), ki si je pridobil ključ od zapornice. So it goes... ;)