Marijana & Marko 9 / 56

Vzhodni del Peči s pl. Temna brda, na desni je najvišja Rodica.