Marijana & Marko 14 / 20

Vršni klanec na greben, drugič.