Marijana & Marko 3 / 9

...in v suhem listju nesramno (pre)strma steza nad Rimsko cesto.